I  N  D  I  V  I  D  U  A  L DOM  J A K O  SYSTEM

Dom U K R Y T Y... w podmiejskim krajobrazie

Dom U K R Y T Y to nasz najnowszy projekt, który chcemy Wam zaprezentować. Jednokondygnacyjna, minimalistyczna bryła budynku jednorodzinnego, usytuowana w leśnej scenerii, skryta za betonową kurtyną, to propozycja Domu Ukrytego w scenerii lasu w podmiejskim krajobrazie Żar.