I  N  D  I  V  I  D  U  A  L DOM  J A K O  SYSTEM

Dom na H O R Y Z O N C I E

Dom na Horyzoncie to typowy dom o nowoczesnej lekkiej formie, który ma w sobie coś prostego, tradycyjnego, z jednoczesnym zachowaniem bezpretensjonalnej indywidualności.