I  N  D  I  V  I  D  U  A  L DOM  J A K O  SYSTEM

S K Y F A L L House w czasopiśmie Decoration & Design

Opublikowano 2016-07-14
S K Y F A L L House w czasopiśmie Decoration & Design

Oryginalność nowoczesnej formy.... Publikacja projektu SkyFall House w czaspiśmie Decoration&Design.

Współczesna architektura charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem estetycznym.

Z jednej strony skłania się ku prostym bryłom, z drugiej – dąży do wykreowania

spektakularnych efektów. Prawdziwym wyzwaniem jest próba połączenia obu tendencji

w jednym projekcie, tak jak w przypadku domu mającego stanąć na działce w Beskidach,

której efektem stała się oryginalna i odważna koncepcja budynku, będącego udanym

zestawieniem surowego minimalizmu z futurystyczną wizją architektów.